Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslance Václava Klause na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci ...

Předložení návrhu 07.04.2020
Poslední změna 04.05.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanec
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela doplňuje dočasnou výjimku týkající se poslanců a senátorů obou komor Parlamentu, kteří by s ohledem na očekáváné dopady pandemie viru COVID-19 (tj. v druhé polovině roku 2020) neměli pobírat základní plat. Toto omezení se týká pouze základního platu, ostatní plnění poskytovaná dle platné právní úpravy poslancům v souvislosti s výkonem jejich funkce tím nejsou dotčena (tj. zejména veškeré náhrady výdajů a veškerá naturální plnění). 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

07.04.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

14.04.2020V připomínkovém řízení 
24.04.2020Ukončení sběru připomínek 
04.05.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

236/1995 Sb.Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu