Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie

Předložení návrhu 06.04.2020
Poslední změna 22.04.2020
Stav návrhu Senátem vrácený zákon nebyl ve Sněmovně přehlasován
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon umožňuje, aby v situaci, kdy je dle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České republiky nouzový stav, byl umožněn po omezenou dobu výkon zdravotnického povolání lékaře a výkon nelékařských zdravotnických povolání i osobám, kterým nebyla z nějakého důvodu uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Jde zejména o osoby ze třetích zemí, které pobývají v České republice a které mají vzdělání rovnocenné vysokoškolskému vzdělání v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství nebo kterým bylo vydáno osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo rozhodnutí o uznání rovnocennosti nebo platnosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání v zahraniční (tzv. nostrifikace) vyžadovaného pro výkon příslušného nelékařského zdravotnického povolání, a které doposud nepožádaly
o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. 

Historie procesu

Vláda

06.04.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění
06.04.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění

Poslanecká sněmovna

06.04.2020Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouzetext, odůvodnění
09.04.2020Proběhlo 2. čtení 
09.04.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

09.04.2020Postoupeno Senátutext
16.04.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Poslanecká sněmovna

22.04.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat 

Prázdný výstup