Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Předložení návrhu 02.04.2020
Poslední změna 27.04.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon stanovuje, že podnikatelům/nájemcům, kteří jsou postiženi nouzovým stavem, mohou být odloženy splátky nájmu nebo podnájmu prostoru nebo místnosti, pokud jsou tyto prostory využívány alespoň převážně k podnikání. Zákon zároveň uvádí rozhodnou dobu, která je započata ode dne 12. 3. 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 30. 6. 2020. Dále je vymezena ochranná doba, která se pro účely tohoto zákona rozumí doba ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 31. 3. 2022. Pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného nebo služeb spojených s užíváním prostoru sloužícího k podnikání.

Historie procesu

Vláda

02.04.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění
02.04.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění

Poslanecká sněmovna

02.04.2020Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouzetext, odůvodnění
08.04.2020Proběhlo 2. čtení 
08.04.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

09.04.2020Postoupeno Senátutext
17.04.2020Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

22.04.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

24.04.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

27.04.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 210/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

210/2020 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sl..