Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Předložení návrhu 01.04.2020
Poslední změna 27.04.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely zákona je zmírnit konsolidační úsilí veřejných financí po roce 2020. Česká ekonomika v roce 2020 pravděpodobně projde bezprecedentním propadem, s nímž se pojí značné deficity veřejných financí, na něž není možné reagovat tradiční soustavou fiskálních pravidel. Ve schodkovém hospodaření se promítají nejenom přímé náklady spojené s řešením omezení šíření onemocnění, ale i náklady vyvolané razantním útlumem ekonomiky České republiky. Novela zákona proto pro rok 2021 navrhuje vytvořit fiskální prostor až do výše 4 % HDP a následně konsolidovat veřejné finance v souladu s ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997, o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik, ve znění platných předpisů, o půl procentního budou meziročně.

Historie procesu

Vláda

01.04.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění
01.04.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění

Poslanecká sněmovna

02.04.2020Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouzetext, odůvodnění
08.04.2020Proběhlo 2. čtení 
08.04.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

09.04.2020Postoupeno Senátutext
17.04.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Poslanecká sněmovna

22.04.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

24.04.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

27.04.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 207/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

207/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č...

Návrh mění předpis(y)

23/2017 Sb.Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti