Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení ...

Začátek procesu 01.04.2020
Poslední změna 27.04.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon omezuje možnosti výpovědi pro neplacení nájemného po stanovenou dobu. Současně se prodlužuje doba splatnosti pohledávek, které se staly splatnými v době trvání mimořádného opatření při epidemii. Zákon dále stanovuje, aby v případě úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení byla uzákoněna možnost odložit splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru na dobu do 30. listopadu 2020. Zákon také prodlužuje lhůty k stanovené pro doručení vyúčtování a vypořádání nákladů spojených s poskytováním služeb spojených s bydlením.

Historie procesu

Vláda

01.04.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění
01.04.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění

Poslanecká sněmovna

02.04.2020Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouzetext, odůvodnění
08.04.2020Proběhlo 2. čtení 
08.04.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

09.04.2020Postoupeno Senátutext
16.04.2020Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

22.04.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

23.04.2020Postoupeno prezidentu republiky 
24.04.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

27.04.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 209/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

209/2020 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sl..