Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu

Předložení návrhu 31.03.2020
Poslední změna 24.04.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon obsahuje některé urgentní změny na poli práva procesního, insolvenčního, exekučního a obchodních korporací, jejichž cílem je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci při epidemii koronaviru SARS-CoV-2. Konkrétně zákon řeší možnost prominout zmeškání lhůty nebo navrácení lhůty pro vykonání úkonu ze strany vybraných subjektů soudních řízení nebo osob na řízení jinak zúčastněných. Dále zákon posiluje postavení dlužníků a dává jim ujištění, že pokud se jim nepodaří splatit 30 % pohledávek právě z důvodu ekonomických důsledků nemoci COVID19, nebude to znamenat ztrátu možnosti se oddlužit, ba naopak. Zákon také dočasně ruší povinnost, aby podnikatel na sebe posal insolvenční návrh. V oblasti právnických osob zákon upravuje konání zasedání orgánů právnických osob po dobu mimořádných opatření při epidemii COVID-19.

Historie procesu

Vláda

31.03.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, znění
31.03.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

01.04.2020Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouzetext, odůvodnění, znění
08.04.2020Zahájeno 2. čtení 
09.04.2020Proběhlo 2. čtení 
09.04.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

09.04.2020Postoupeno Senátutext
17.04.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

20.04.2020Postoupeno prezidentu republiky 
20.04.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

24.04.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 191/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

191/2020 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se..

Návrh mění předpis(y)

99/1963 Sb.Občanský soudní řád
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
120/2001 Sb.Exekuční řád