Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o digitální technické mapě kraje

Předložení návrhu 30.03.2020
Poslední změna 06.10.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Český úřad zeměměřický a katastrální
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláškou o digitální technické mapě kraje se na základě zmocnění v zeměměřickém zákoně stanovují - struktura a obsah digitální technické mapy včetně zjednodušeného způsobu vedení údajů, které nedosahují požadované úplnosti, a včetně rozdělení údajů na veřejné a neveřejné, - charakteristiky přesnosti digitální technické mapy, - výměnný formát digitální technické mapy, - formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy, - údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení, a jejich strukturu, - podrobný obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury a seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost.

Historie procesu

Vláda

30.03.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
22.04.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
22.09.2020Projednáno, schváleno k vydánítext, odůvodnění

Sbírka zákonů

06.10.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 393/2020 Sb. v částce č. 159

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

393/2020 Sb.Vyhláška o digitální technické mapě kraje

Návrh provádí předpis(y)

200/1994 Sb.Zákon o zeměměřictví