Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a zákon o správních poplatcích

Začátek procesu 27.03.2020
Poslední změna 28.04.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh zákona především obsahuje komplexní úpravu změnu úpravy schvalování technické způsobilosti silničních i zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků. Návrh zákona dále upravuje schválení dovezených vozidel. Cílem má být přenositelnost schválení vozidel v rámci Evropské unie s tím, že příslušný úřad bude toto schválení moci odmítnout, pouze pokud se prokáže ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo ochrany životního prostředí, života nebo zdraví člověka. Návrh má dále upravit příslušnost úřadů při schvalování užití typů motorů a rodin motorů do nesilničních mobilních strojů (např. Státní plavební správa pro posuzování motorů k užití na vnitrozemských plavebních cestách). Navrhovaná právní úprava se týká i podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích kde se stanoví, že vozidla, která nepodléhají schválení jejich technické způsobilosti (např. jízdní kola, koloběžky, potahové vozíky apod.), lze na pozemních komunikacích provozovat, pouze pokud splňují technické požadavky na bezpečnost provozu.

Historie procesu

Vláda

27.03.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
28.04.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

168/1999 Sb.Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích