Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslancůna vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Předložení návrhu 24.03.2020
Poslední změna 29.01.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon zřizuje novou Evidenci ověřených podpisů a Sbírku dokumentů, vedenou Notářskou komorou České republiky. Tyto systémy obsahují údaje o legalizacích provedených notáři a o notářských zápisech, sepsaných notáři. Z důvodů zvýšení právní jistoty se zřizuje veřejný dálkový přístup k těmto systémům, kde bude možno ověřit pravost ověřovací doložky a notářského zápisu. Dále zákon zavádí možnost sepsání notářského zápisu v elektronické podobě společně s prokázáním totožnosti účastníků a dalších osob bez jejich fyzické přítomnosti, s využitím prostředků pro vzdálenou identifikaci a autentizaci. Dále se zavádí možnost legalizace elektronického podpisu notářem. A za poslední zákon svěřuje Notářské komoře ČR apostilační agendu veřejných listin, které vyhotovil, vydal nebo ověřil notář.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

24.03.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

31.03.2020V připomínkovém řízení 
14.04.2020Ukončení sběru připomínek 
20.04.2020Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

29.01.2021Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh mění předpis(y)

358/1992 Sb.Notářský řád
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích