Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Předložení návrhu 20.03.2020
Poslední změna 27.03.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Z důvodu epidemie nemoci COVID-19 došlo na území České republiky k vyhlášení nouzového stavu, v jehož rámci je realizována řada omezujících opatření, která mají nebo mohou mít negativní dopad na podnikání OSVČ. Tyto negativní dopady spočívající v omezení možnosti podnikání mohou být jak přímé (např. uzavření provozoven), tak nepřímé (např. z titulu potřeby péče o děti z důvodu uzavření základních a středních škol). Negativní dopady se budou projevovat především propadem tržeb, který se může projevit i v dlouhodobém horizontu ve výši důchodu OSVČ, neboť budou dosahovat nižších vyměřovacích základů. Z důvodu výše uvedeného proto zákon promíjí placení povinných záloh na pojistném na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u OSVČ za měsíce březen až srpen 2020. Pro placení pojistného za rok 2020 se budou tyto zálohy považovat za zaplacené. 

Historie procesu

Vláda

20.03.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění
23.03.2020Projednáno vládou, schválenotext

Poslanecká sněmovna

23.03.2020Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouzetext, odůvodnění
24.03.2020Proběhlo 2. čtení 
24.03.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.03.2020Postoupeno Senátu 
25.03.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

26.03.2020Postoupeno prezidentu republiky 
26.03.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

27.03.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 136/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

136/2020 Sb.Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politi..