Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o stanovení následků povinného očkování spočívajících v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, a době, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou

Předložení návrhu 20.03.2020
Poslední změna 31.03.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh vyhlášky provádí zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Ve své příloze uvádí předpokládané následky po očkování a specifikuje jejich charakteristiky, aby mohly být následky přiřazeny časové ose, která vymezuje výskyt následku v případě uplatnění nároku na náhradu škody podle výše zmíněného zákona.

Historie procesu

Vláda

20.03.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
31.03.2020Ukončení sběru připomínek 

Prázdný výstup