Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech a nařízením Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů

Začátek procesu 18.03.2020
Poslední změna 17.04.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon jednak promítá změny vyvolané novým zákonem o občanských průkazech do dalších zákonů, za druhé adaptuje právní řád České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu.

Historie procesu

Vláda

18.03.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
17.04.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

455/1991 Sb.Živnostenský zákon
182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
12/2020 Sb.Zákon o právu na digitální služby
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
186/2013 Sb.Zákon o státním občanství České republiky
358/1992 Sb.Notářský řád
252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
329/1999 Sb.Zákon o cestovních dokladech
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
328/1999 Sb.Zákon o občanských průkazech
6/2002 Sb.Zákon o soudech a soudcích
21/2006 Sb.Zákon o ověřování