Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech a nařízením Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů

Začátek procesu 18.03.2020
Poslední změna 07.10.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon jednak promítá změny vyvolané novým zákonem o občanských průkazech do dalších zákonů, za druhé adaptuje právní řád České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu.

Historie procesu

Vláda

18.03.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
17.04.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
05.10.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

07.10.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh mění předpis(y)

455/1991 Sb.Živnostenský zákon
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
12/2020 Sb.Zákon o právu na digitální služby
182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
328/1999 Sb.Zákon o občanských průkazech
301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel
21/2006 Sb.Zákon o ověřování
6/2002 Sb.Zákon o soudech a soudcích
114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
329/1999 Sb.Zákon o cestovních dokladech
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
186/2013 Sb.Zákon o státním občanství České republiky
358/1992 Sb.Notářský řád