Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o občanských průkazech

Začátek procesu 18.03.2020
Poslední změna 17.04.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon zavádí do občanských průkazů biometrické údaje. Dále ruší vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc vydávaných v souvislosti s výkonem volebního práva, a to s ohledem na skutečnost, že návrh zákona upravuje vydávání občanských průkazů ve zkrácené lhůtě, a to buď vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin v pracovním dnu, nebo vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Také se mění doba platnosti občanských průkazů vydávaných občanům mladším 15 let. Zákon také upouští od možnosti vedení titulu nebo vědecké hodnosti v občanském průkazu. 

Historie procesu

Vláda

18.03.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, ria
17.04.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, ria, připomínky

Návrh ruší předpis(y)

328/1999 Sb.Zákon o občanských průkazech
321/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a ..
400/2011 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
76/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a ..
612/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
386/2015 Sb.Vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu
395/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
107/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a ..

Návrh mění předpis(y)

64/2014 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
53/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
342/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
167/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zák..
320/2002 Sb.Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
136/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
142/2012 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a ř..
195/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a..
318/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některý..
21/2006 Sb.Zákon o ověřování
129/2008 Sb.Zákon o výkonu zabezpečovací detence
303/2013 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
251/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
491/2001 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
298/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru..
115/2006 Sb.Zákon o registrovaném partnerství
239/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
456/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některý..
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
559/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, z..
424/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb..