Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Začátek procesu 12.03.2020
Poslední změna 23.11.2020
Stav návrhu Postoupeno senátu
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021. Mezi  změnami je např. zavedení stravenkového paušálu; osvobození od pobytového poplatku pro doprovod dětských pacientů, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění; rozšíření pravomoce obcí při stanovení místního koeficientu daně z nemovitých věcí; postupné zvyšování sazeb spotřebních daní z tabáku.

Historie procesu

Vláda

12.03.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria
09.04.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
22.06.2020Projednáno vládou, schválenotext, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

24.06.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
07.07.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
27.10.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
19.11.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválen 

Senát

23.11.2020Postoupeno Senátu 

Návrh mění předpis(y)

565/1990 Sb.Zákon o místních poplatcích
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
338/1992 Sb.Zákon o dani z nemovitých věcí
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě
289/1995 Sb.Lesní zákon
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
61/2000 Sb.Zákon o námořní plavbě
218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
247/2000 Sb.Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
458/2000 Sb.Energetický zákon
o29/c78/2000 Sb.29. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 4. února 1997..
256/2001 Sb.Zákon o pohřebnictví
274/2001 Sb.Zákon o vodovodech a kanalizacích
477/2001 Sb.Zákon o obalech
285/2002 Sb.Transplantační zákon
276/2003 Sb.Zákon o Antarktidě
353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
44/1988 Sb.Horní zákon
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
206/2005 Sb.Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační s..
227/2006 Sb.Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
157/2009 Sb.Zákon o nakládání s těžebním odpadem
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
85/2012 Sb.Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
83/2013 Sb.Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
242/2016 Sb.Celní zákon
25/2017 Sb.Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
259/2014 Sb.Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění poz..
355/2014 Sb.Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlas..