Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Začátek procesu 12.03.2020
Poslední změna 09.04.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021. Mezi  změnami je např. zavedení stravenkového paušálu; osvobození od pobytového poplatku pro doprovod dětských pacientů, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění; rozšíření pravomoce obcí při stanovení místního koeficientu daně z nemovitých věcí; postupné zvyšování sazeb spotřebních daní z tabáku.

Historie procesu

Vláda

12.03.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria
09.04.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
25/2017 Sb.Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
256/2001 Sb.Zákon o pohřebnictví
276/2003 Sb.Zákon o Antarktidě
206/2005 Sb.Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační s..
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
259/2014 Sb.Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění poz..
85/2012 Sb.Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
247/2000 Sb.Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
274/2001 Sb.Zákon o vodovodech a kanalizacích
353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
227/2006 Sb.Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
83/2013 Sb.Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
458/2000 Sb.Energetický zákon
477/2001 Sb.Zákon o obalech
44/1988 Sb.Horní zákon
355/2014 Sb.Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlas..
565/1990 Sb.Zákon o místních poplatcích
111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě
334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
289/1995 Sb.Lesní zákon
157/2009 Sb.Zákon o nakládání s těžebním odpadem
242/2016 Sb.Celní zákon
61/2000 Sb.Zákon o námořní plavbě
o29/c78/2000 Sb.29. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 4. února 1997..
285/2002 Sb.Transplantační zákon
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
338/1992 Sb.Zákon o dani z nemovitých věcí
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích