Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného regi

Předložení návrhu 06.03.2020
Poslední změna 29.07.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem je optimalizace ohlašování přenosů látek v odpadech jako reakce na tzv. ekoaudit, který se zaměřuje na ohlašování přenosů látek v odpadech. Cílem je dále sledovat vybrané látky spadající pod Stockholmskou úmluvu o perzistentních organických polutantech prostřednictvím integrovaného registru znečišťování v návaznosti na již sledované látky v integrovaném registru znečišťování a přizpůsobení se aktuálnímu stavu dle stávajícího vývoje sledování úniků/přenosů předmětných látek do jednotlivých složek životního prostředí. V neposlední řadě je potřeba aktualizovat údaje uvedené v příloze č. 3 nařízení vlády.

Historie procesu

Vláda

06.03.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
27.03.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
13.07.2020Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

29.07.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 326/2020 Sb. v částce č. 132

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

326/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťující..

Návrh provádí předpis(y)

25/2008 Sb.Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašov..

Návrh mění předpis(y)

145/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované ..