Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 249/2013 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

Předložení návrhu 03.03.2020
Poslední změna 04.06.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Česká národní banka
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dosavadní znění vyhlášky již neodpovídá skutečné situaci v oblasti skladby a typů fondů existujících na českém trhu, ani dohledovým potřebám České národní banky. Novela vyhlášky proto uvádí do souladu požadavky na oznamování údajů investičními společnostmi a fondy s aplikační praxí dohledu a se skutečným stavem výkaznictví těchto subjektů.

Historie procesu

Vláda

03.03.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
24.03.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění
01.06.2020Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

04.06.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 267/2020 Sb. v částce č. 99

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

267/2020 Sb.Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního i..

Návrh provádí předpis(y)

6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Návrh ruší předpis(y)

249/2013 Sb.Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního i..

Návrh mění předpis(y)

249/2013 Sb.Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního i..