Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Předložení návrhu 02.03.2020
Poslední změna 16.11.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon lze považovat za novelu technického charakteru, která nebude mít zásadní dopady do práv a povinností regulovaných subjektů.  Zákon reaguje zejména na některé problémy, které byly identifikovány při implementaci novely zákona o vysokých školách. Jedná se zejména o snahu upravit fungování poskytovatelů zahraničního vzdělání na území ČR. Dále se jedná o některé úpravy zaměřené zejména na potřeby studentů, na snižování administrativní zátěže, na změnu nastavení poplatků za studium v cizím jazyce.

Historie procesu

Vláda

02.03.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria
30.03.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria, připomínky
05.10.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria

Poslanecká sněmovna

16.11.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh ruší předpis(y)

343/2002 Sb.Vyhláška o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách
276/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu při..

Návrh mění předpis(y)

111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
155/1998 Sb.Zákon o znakové řeči
18/2004 Sb.Zákon o uznávání odborné kvalifikace
561/2004 Sb.Školský zákon
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích