Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Začátek procesu 02.03.2020
Poslední změna 30.03.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon lze považovat za novelu technického charakteru, která nebude mít zásadní dopady do práv a povinností regulovaných subjektů.  Zákon reaguje zejména na některé problémy, které byly identifikovány při implementaci novely zákona o vysokých školách. Jedná se zejména o snahu upravit fungování poskytovatelů zahraničního vzdělání na území ČR. Dále se jedná o některé úpravy zaměřené zejména na potřeby studentů, na snižování administrativní zátěže, na změnu nastavení poplatků za studium v cizím jazyce.

Historie procesu

Vláda

02.03.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria
30.03.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh ruší předpis(y)

343/2002 Sb.Vyhláška o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách
276/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu při..

Návrh mění předpis(y)

561/2004 Sb.Školský zákon
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
155/1998 Sb.Zákon o znakové řeči
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
18/2004 Sb.Zákon o uznávání odborné kvalifikace