Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Předložení návrhu 28.02.2020
Poslední změna 27.03.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zákona je zaměřen na oblast financování specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů formou dotací na tzv. rezidenčních místech (tj. pracovních místech, na nichž jsou lékaři, zubní lékaři a farmaceuti ve specializační přípravě a je na ně poskytována dotace ze státního rozpočtu). Novela zákona má za cíl zvýšit hospodárnost a efektivitu prostředků státního rozpočtu vynakládaných na financování vzdělávání na rezidenčních místech, zlepšit jejich dopad do systému poskytování zdravotních služeb a využít dotační programy na financování rezidenčních míst ke zlepšení personální situace poskytovatelů zdravotních služeb v regionech, ve kterých jsou vykazovány nedostatky v dostupnosti péče. Dále se snaží podpořit a motivovat poskytovatele zdravotních služeb k zajišťování specializačního vzdělávání.

Historie procesu

Vláda

28.02.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
27.03.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů