Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předložení návrhu 25.02.2020
Poslední změna 22.07.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem vyhlášky je zajištění náležité úrovně ochrany území s výskytem přirozených lesních ekosystémů bučin, lužních a suťových lesů, ohrožených a vzácných druhů živočichů, zejména populace druhu užovky stromové (Zamenis longissimus), včetně jejich biotopů, a geologického fenoménu terciérních vulkanických žil se sloupcovitou odlučností a typickou faunou i flórou.

Historie procesu

Vláda

25.02.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
17.03.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
16.07.2020Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

22.07.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 324/2020 Sb. v částce č. 130

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

324/2020 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmín..

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny