Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předložení návrhu 25.02.2020
Poslední změna 30.06.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem navrhované právní úpravy je zajištění náležité úrovně ochrany přirozených lesních ekosystémů dubohabřin, teplomilných doubrav, acidofilních doubrav a lužních lesů a mokřadních ekosystémů pramenišť.

Historie procesu

Vláda

25.02.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
17.03.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
22.06.2020Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

30.06.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 294/2020 Sb. v částce č. 113

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

294/2020 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmín..

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny