Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předložení návrhu 25.02.2020
Poslední změna 30.06.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem navrhované právní úpravy je zajištění náležité úrovně ochrany území s výskytem travinných a křovinných ekosystémů suchých trávníků, vegetace efemér a sukulentů, skal, drolin a pohyblivých sutí, lesních ekosystémů suťových lesů, dubohabřin a teplomilných doubrav, ohrožených a vzácných druhů rostlin, zejména populace druhů devaterky poléhavé (Fumana procumbens), hvozdíku Lumnitzerova (Dianthus lumnitzeri), kosatce písečného (Iris arenaria), lnu chlupatého (Linum hirsutum), ožanky horské (Teucrium montanum), paprsky velkokvěté (Orlaya grandiflora), písečnice velkokvěté (Arenaria grandiflora) a violky nejmenší (Viola kitaibeliana), včetně jejich biotopů, ohrožených a vzácných druhů živočichů, zejména populace druhů jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne), kobylky ságy (Saga pedo), krasce žlutoskvrnného (Ptosima undecimmaculata), modráska komonicového (Polyommatus dorylas), pískorypky (Andrena tscheki), soumračníka žlutoskvrnného (Thymelicus acteon), střevlíka uherského (Carabus hungaricus) a pěnice vlašské (Sylvia nisoria),  včetně jejich biotopů, a tektonického bradla tvořeného zejména souvrstvími vápenců, ve výjimečné stratigrafické a tektonické pozici ve vnějším flyšovém pásmu Karpat, s paleontologickým obsahem a vyvinutými krasovými jevy.

Historie procesu

Vláda

25.02.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
17.03.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
22.06.2020Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

30.06.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 295/2020 Sb. v částce č. 113

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

295/2020 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmíne..

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny