Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předložení návrhu 25.02.2020
Poslední změna 23.06.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem navržené právní úpravy je zajištění náležité úrovně ochrany cenného přírodního útvaru s výskytem travinných a křovinných ekosystémů luk a pastvin a suchých trávníků a trávníků písčin a mělkých půd a nížinných až horských vřesovišť, lesních ekosystémů dubohabřin a acidofilních doubrav, biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin hořce křížatého (Gentiana cruciata) a vstavače kukačky (Orchis morio), včetně jejich populací, biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů listonoha letního (Triops cancriformis), žábronožky letní (Branchipus schaefferi), modráska hořcového Rebelova (Maculinea alcon rebeli) a chroustka žlutého (Amphimallon ruficorne), včetně jejich populací.

Historie procesu

Vláda

25.02.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
17.03.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
18.06.2020Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

23.06.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 281/2020 Sb. v částce č. 107

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

281/2020 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny