Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předložení návrhu 25.02.2020
Poslední změna 30.06.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem navržené právní úpravy je zajištění náležité úrovně ochrany cenného přírodního útvaru určeného k ochraně travinných a mokřadních ekosystémů luk a pastvin, smilkových trávníků, slatinných a přechodových rašelinišť a rákosin a vegetace vysokých ostřic, lesních ekosystémů mokřadních vrbin, lužních lesů, smrčin a pramenišť, biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), mihule potoční (Lamperta planei) a hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia), včetně jejich populací, a systému oligotrofních tekoucích vod sestávajícího z vodních toků Lužního potoka, Rokytnice a Bystřiny včetně přítoků, pramenišť a přilehlých břehových pozemků.

Historie procesu

Vláda

25.02.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
17.03.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
22.06.2020Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

30.06.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 293/2020 Sb. v částce č. 112

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

293/2020 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších och..

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny