Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích

Začátek procesu 21.02.2020
Poslední změna 13.03.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem předkládaného návrhu novely vyhlášky je v prvé řadě provedení a přijetí nezbytných změn, které vyplývají z Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/621 ze dne 17. dubna 2019 o technických informacích nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek, o používání doporučených metod technických prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátů údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím. V souvislosti s prováděcím nařízením nastala nutnost adaptace prováděcího předpisu s ohledem na rozsah údajů nezbytných pro provádění technických prohlídek, formu a způsob předávání údajů nezbytných pro provádění technických prohlídek a postup při provádění technických prohlídek a úpravy kontrolních úkonů.

Historie procesu

Vláda

21.02.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
13.03.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

168/1999 Sb.Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Návrh mění předpis(y)

82/2012 Sb.Vyhláška o technických silničních kontrolách
75/2018 Sb.Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžní..