Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně některých zákonů

Předložení návrhu 14.02.2020
Poslední změna 13.07.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Český báňský úřad
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem navrhované právní úpravy je zavést optimální regulaci zpřístupňování, dovozu, držení a používání prekurzorů výbušnin a dosáhnout tím slučitelnosti českého právního řádu s přímo použitelným nařízením Evropské unie. Jelikož je převážná část povinností souvisejících s prekurzory výbušnin výslovně a adresně stanovena v přímo nařízením klade si navrhovaná právní úprava za cíl upravit zejména vhodný režim pro přístup osob z řad široké veřejnosti k prekurzorům výbušnin podléhajícím omezení, zakotvit působnost orgánů státní správy na poli regulovaných prekurzorů výbušnin a zavést nástroje pro vynucování povinností.

Historie procesu

Vláda

14.02.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
13.03.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
22.06.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

13.07.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh ruší předpis(y)

259/2014 Sb.Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění poz..

Návrh mění předpis(y)

61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
279/2003 Sb.Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a ř..