Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se ruší zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky

Předložení návrhu 31.01.2020
Poslední změna 02.03.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela ruší lustrační zákon. Na základě lustračního zákona dochází k zásahu do občanských práv postižených osob bez toho, aniž by jim byla soudně prokázána vina. Takový zákon tedy není v době, kdy od změny režimu uběhlo více než 3 desetiletí, v souladu s právním pořádkem.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

31.01.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění

Vláda

07.02.2020V připomínkovém řízení 
19.02.2020Ukončení sběru připomínek 
02.03.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

451/1991 Sb.Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a..
147/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ..
151/2002 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
312/2002 Sb.Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků
413/2005 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostn..
250/2014 Sb.Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
318/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některý..
328/1999 Sb.Zákon o občanských průkazech
24/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a ř..
205/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících záko..