Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o volbách do zastupitelstev krajů, zákon o volbách do Parlamentu České republiky, zákon o volbě prezidenta republiky a zákon o volbách do Evropského parlamentu

Předložení návrhu 30.01.2020
Poslední změna 24.02.2020
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely zákona je umožnit voličům zažádat o vydání voličského průkazu i u obecního nebo zastupitelského úřadu, u kterých nejsou zapsáni v seznamu voličů, přičemž tyto úřady by následně s příslušným úřadem, který vede seznam voličů, ve kterém je volič zapsán, žádost vyřídily a voliči voličský průkaz vydaly.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

30.01.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

06.02.2020V připomínkovém řízení 
14.02.2020Ukončení sběru připomínek 
24.02.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

130/2000 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
275/2012 Sb.Zákon o volbě prezidenta republiky
62/2003 Sb.Zákon o volbách do Evropského parlamentu