Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona o správních poplatcích

Předložení návrhu 27.01.2020
Poslední změna 21.05.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovanou změnou bude stanoven právní rámec pro zřízení databáze, která by umožnila osobám podnikajícím v ekologickém zemědělství na dobrovolném základě a bezplatně nabízet ekologicky chovaná zvířata, a to uvedením počtu, jež je k dispozici, a rozdělením podle pohlaví, plemene, věku apod. Současná právní úprava předpokládá vydávání certifikátu na bioprodukci ze strany kontrolního subjektu nejdéle na 15 měsíců v návaznosti na provádění každoročních kontrol dodržování pravidel ekologické produkce. Nově se navrhuje prodloužení platnosti certifikátu na 26 měsíců. Návrh dále vyjímá subjekty označované jako maloobchodní prodejci z povinnosti registrace. Na základě návrhu má dojít také k přidání skutkové podstaty přestupku, kterého se dopustí subjekt uvádějící bioprodukty do oběhu, aniž by byl registrován v systému ekologického zemědělství, a zvýšení horní hranice pokuty za přestupky, jimiž dochází ke klamání spotřebitele. K úpravě ohledně přestupků dochází také v oblasti pověřených osob.

Historie procesu

Vláda

27.01.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
24.02.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
04.05.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

21.05.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh mění předpis(y)

242/2000 Sb.Zákon o ekologickém zemědělství
368/1992 Sb.Zákon České národní rady o správních poplatcích