Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Předložení návrhu 24.01.2020
Poslední změna 30.09.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Český úřad zeměměřický a katastrální
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovatel v nové úpravě prosazuje dílčí změny týkající se rozšíření pojmu geodetické základy, a rozšíření definic základních pojmů o ortofoto České republiky s tím, že jeho tvorba bude nově považována za zeměměřickou činnost vykonávanou ve veřejném zájmu. Dále se upravuje definice zeměměřických činností a navrhuje se stanovit, že vybrané údaje spravované Zeměměřický úřadem budou poskytovány bezplatně jako otevřená data. V souladu s aktuální terminologií ve stavebním zákoně se pojem „chráněné území“ u značek bodů základních bodových polí nahrazuje pojmem „ochranné pásmo“, navrhuje se změnit postup při ověřování výsledků zeměměřických činností vyhotovených orgány zeměměřictví a katastru v rámci jejich zákonem stanovené působnosti a navrhuje se nahradit seznam fyzických osob s úředním oprávněním jejich rejstříkem. Přitom se podrobně uvádí, které údaje o těchto osobách se do tohoto rejstříku zapisují a které z těchto údajů jsou veřejně přístupné.

Historie procesu

Vláda

24.01.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
21.02.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
21.09.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

30.09.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh mění předpis(y)

200/1994 Sb.Zákon o zeměměřictví