Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Předložení návrhu 23.01.2020
Poslední změna 20.02.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela přináší změny ve způsobu podání žádosti o zprostředkování zaměstnání tak, aby byl zohledněn požadavek na využívání moderních technologií při komunikaci fyzických osob se správními orgány. Dále se mění definice bydliště u státního občana České republiky. Další změny se týkají poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob na chráněném trhu práce. Tyto změny jsou odůvodněny nezbytností zabránit některým praktikám zaměřeným na účelové získání maximální výše tohoto příspěvku. Snížení limitu náhradního plnění má směřovat k eliminaci negativních praktik spojených s touto problematikou, zejména s tzv. přefakturací výrobků nebo služeb. 

Historie procesu

Vláda

23.01.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
20.02.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích