Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty

Předložení návrhu 17.12.2019
Poslední změna 14.01.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, zrušila ustanoví § 22 a § 38b tohoto zákona, které zakotvují mimo jiné zmocnění pro Ministerstvo dopravy k vydání prováděcí vyhlášky, která stanoví vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty, zajišťováním její provozuschopnosti, modernizace a rozvoje, způsob jejich výpočtu, doklady, kterými musí být výpočty nákladů doloženy, vymezení přiměřeného zisku a způsob výkonu státního dozoru nad financováním provozování železniční dopravní cesty, zajišťováním její provozuschopnosti, modernizace a rozvoje. Toto zákonné zmocnění bylo naplněno právě prostřednictvím vyhlášky č. 501/2005 Sb. Ponechání předmětné vyhlášky č. 501/2005 Sb. v platnosti po zrušení citovaných ustanovení v zákoně č. 77/2002 Sb. by nebylo myslitelné.

Historie procesu

Vláda

17.12.2019Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění
09.01.2020Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

14.01.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 10/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

10/2020 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojený..

Návrh ruší předpis(y)

501/2005 Sb.Vyhláška o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschop..