Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů

Předložení návrhu 18.12.2019
Poslední změna 17.01.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V návaznosti na změnu právní úpravy přestupků se novelizuje i tato vyhlášku. Mění se vzor čestného prohlášení obsažený v příloze č. 1 této vyhlášky, který obsahuje odkaz na již neplatný právní předpis (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích), tak aby byl v souladu se současnou platnou právní úpravou.

Historie procesu

Vláda

18.12.2019Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění
10.01.2020Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

17.01.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 13/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

13/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky člensk..

Návrh mění předpis(y)

225/2013 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přesh..