Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Předložení návrhu 06.01.2020
Poslední změna 03.02.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely je nastavení jednotného modelu řízení školských poradenských zařízení v krajích České republiky, redukce nejednotnosti a krajových rozdílů např. v počtu a druhu doporučovaných podpůrných opatření na jednoho žáka. Záměrem je řízení přidělování finančních prostředků státního rozpočtu ze strany MŠMT na základě průběžného kontinuálního vyhodnocování doporučování podpůrných opatření.

Historie procesu

Vláda

06.01.2020V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
03.02.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

561/2004 Sb.Školský zákon
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí