Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o vodách

Předložení návrhu 17.12.2019
Poslední změna 18.06.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně zamítnuto v 1. čtení
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dle názoru navrhovatele je nezbytné doplnit nový účel vyvlastnění, který jednoznačně umožní rozhodnout o omezení nebo odnětí vlastnického právo ve prospěch vyvlastnitele za účelem nezbytných opatření ke zmírnění následků sucha, obnově a vybudování závlahových soustav a zlepšení vodohospodářských poměrů v území. V zájmu co nejrychlejšího získání potřebných práv je rovněž nezbytné odstranit do značné míry nadbytečný požadavek vymezovat stavby a opatření v územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšné.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

17.12.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

23.12.2019V připomínkovém řízení 
10.01.2020Ukončení sběru připomínek 
20.01.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

18.06.2020Zamítnuto v 1. čtení 

Návrh mění předpis(y)

254/2001 Sb.Vodní zákon