Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o vodách

Předložení návrhu 17.12.2019
Poslední změna 18.06.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně zamítnuto v 1. čtení
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely je odstranění právní nejistoty při využití srážkových a odpadních vod k závlaze pozemků (zemědělských, veřejné zeleně i zahrad). Novela umožňuje bez povolení vodoprávního úřadu používat k závlaze pozemku srážkové vody a odpadní vody se stanovenými vlastnostmi. Tím je reagováno na přísnější požadavky na nakládání se srážkovými vodami pro vlastníky staveb. Novela dále upravuje nepřímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních, kdy odstraňuje bezdůvodné rozdíly mezi jednotlivými druhy staveb. Při posuzování možnosti vypouštět odpadní vody do vod podzemních by měla být rozhodující rizika pro podzemní vody a životní prostředí nikoliv charakter objektů, v nichž tyto vody vznikají. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

17.12.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

23.12.2019V připomínkovém řízení 
10.01.2020Ukončení sběru připomínek 
20.01.2020Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

18.06.2020Zamítnuto v 1. čtení 

Návrh mění předpis(y)

254/2001 Sb.Vodní zákon