Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o provedení zákona o krmivech

Předložení návrhu 04.03.2015
Poslední změna 09.11.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předložený návrh vyhlášky obsahuje zejména požadavky a podrobnosti pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, přepravu a uvádění na trh krmiv, doplňkových látek a premixů. Návrh dále obsahuje upřesněné pojmy, se kterými vyhláška dále pracuje, základní popisy a charakteristiky jednotlivých tabulkových příloh, požadavky na krmiva pro zvláštní účely výživy a na doplňkové látky. Návrh vyhlášky zpřesňuje administrativní proces registrace a schvalování krmivářských provozů a stanoví požadavky na výrobní zařízení výrobců krmiv a stanovuje principy biologického zkoušení krmiv.

Historie procesu

Vláda

03.04.2015Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, transpozice, připomínky
27.10.2015Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

09.11.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 295/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

295/2015 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Návrh provádí předpis(y)

91/1996 Sb.Zákon o krmivech

Návrh ruší předpis(y)

356/2008 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o krmivech
178/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivec..
169/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivec..
336/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivec..
198/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivec..
25/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivec..