Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Začátek procesu 20.12.2019
Poslední změna 23.01.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela nrahrazuje dosavadní dávku příspěvek při ukončení pěstounské péče a dávky pěstounské péče vyplácené po zletilosti osoby, která byla v pěstounské péči, zaopatřovacím příspěvkem. Tyto změny se dotýkají též dohod o výkonu pěstounské péče, působnosti v oblasti inspekce standardů kvality u pověřených osob, financování nákladů na výkon sociálně-právní ochrany dětí, ad.

Historie procesu

Vláda

20.12.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria
23.01.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

109/2002 Sb.Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
592/1992 Sb.Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění