Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Předložení návrhu 31.10.2014
Poslední změna 10.03.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. Vyhláška stanovuje rozsah a obsah praktických dovedností při vedení malého plavidla, které musí prokázat žadatel o vydání příslušného průkazu způsobilosti a vzor osvědčení, které žadatel obdrží po úspěšném absolvování ověření praktických dovedností od pověřené osoby.

Historie procesu

Vláda

31.10.2014V připomínkovém řízení 
24.11.2014Ukončení sběru připomínek 
03.03.2015Projednáno, schváleno k vydánítext, odůvodnění, transpozice, připomínky

Sbírka zákonů

10.03.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 42/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

42/2015 Sb.Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Návrh provádí předpis(y)

114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě

Návrh ruší předpis(y)

224/1995 Sb.Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
295/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení..
333/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení..