Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

Předložení návrhu 15.05.2012
Poslední změna 23.01.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela vyhlášky upravuje údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře povinny předkládat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor, včetně termínu jejich předložení. A dále upravuje rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí.

Historie procesu

Vláda

15.05.2012V připomínkovém řízení 
06.06.2012Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
19.01.2015Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

23.01.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 11/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

11/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živ..

Návrh mění předpis(y)

289/2007 Sb.Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny pří..