Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

Začátek procesu 07.11.2014
Poslední změna 21.01.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška stanoví náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve formě průkazu.

Historie procesu

Vláda

07.11.2014V připomínkovém řízení 
01.12.2014Ukončení sběru připomínek 
13.01.2015Projednáno, schváleno k vydánítext, odůvodnění, znění, připomínky

Sbírka zákonů

21.01.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 9/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

9/2015 Sb.Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozor..

Návrh provádí předpis(y)

114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě
247/2000 Sb.Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
61/2000 Sb.Zákon o námořní plavbě
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví

Návrh mění předpis(y)

104/1997 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
108/1997 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví
522/2006 Sb.Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
104/1997 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
108/1997 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví
31/2001 Sb.Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů
o31/c115/2001 Sb.Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle z..
522/2006 Sb.Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě