Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o přídavku na bydlení a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přídavku na bydlení

Předložení návrhu 19.12.2019
Poslední změna 22.01.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V souvislosti s přijetím nového zákona o přídavku na bydlení a vznikem nové jediné dávky na bydlení je nutné zrušit úpravu příspěvku na bydlení v systému státní sociální podpory a doplatku na bydlení v systému pomoci v hmotné nouzi, jelikož nově vzniklá dávka v sobě bude obsahovat principy obou současných dávek na bydlení. Změna zároveň provede úpravy v systému pomoci v hmotné nouzi, které se dotknou podmínek nároku na dávku příspěvek na živobytí a jeho výši. Jedná se např. o změny v úpravě stanovení částky živobytí, nová opatření pro stanovení rozhodného příjmu a stanovení výše přiměřených nákladů na bydlení. Zároveň je nutné v rámci přijetí složeného zákona v jednotlivých právních předpisech, z nichž vychází současná právní úprava dávek na bydlení, upravit právní vztahy dosavadních příjemců těchto dávek formou přechodných ustanovení. V souvislosti s přijetím nového zákona k přídavku na bydlení je nutné učinit související změny v příslušných právních normách.

Historie procesu

Vláda

19.12.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria
22.01.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

99/1963 Sb.Občanský soudní řád
549/1991 Sb.Zákon o soudních poplatcích
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
21/1992 Sb.Zákon o bankách
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
87/1995 Sb.Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
240/2000 Sb.Krizový zákon
150/2002 Sb.Soudní řád správní
279/2003 Sb.Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
73/2011 Sb.Zákon o Úřadu práce ČR
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
67/2013 Sb.Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů..
186/2012 Sb.Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení částí ust. vybraných předpisů