Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích

Začátek procesu 16.12.2019
Poslední změna 31.01.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovaná právní úprava se dotýká těchto oblastí:

  • konzistentní přístup k politice a správě rádiového spektra založený na jednotném trhu,
  • zajištění podmínek pro skutečně jednotný trh tím, že se odstraní roztříštěnost předpisů, provozovatelům sítí a poskytovatelům služeb se tak umožní úspory z rozsahu a spotřebitelům zajistí efektivní ochrana,
  • zajištění rovných podmínek pro účastníky trhu a jednotné uplatňování pravidel (posílení ochrany spotřebitele),
  • stimulace investic do vysokorychlostních sítí,
  • úloha nezávislých regulačních orgánů, spolupráce s Evropskou komisí,
  • pravidla všeobecných oprávnění, sběru dat a procedur pro jednotný trh,
  • přístup ke službám tísňové komunikace na evropské tísňové číslo 112 i národní tísňová čísla 150, 155, 158 včetně rovnocenného přístupu pro osoby se zdravotním postižením,
  • systém veřejné výstrahy.

Historie procesu

Vláda

16.12.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
31.01.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
385/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č...
184/2006 Sb.Zákon o vyvlastnění
90/2016 Sb.Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
133/1985 Sb.Zákon o požární ochraně
320/2015 Sb.Zákon o hasičském záchranném sboru
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
194/2017 Sb.Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací ..