Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích

Předložení návrhu 16.12.2019
Poslední změna 16.06.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně schváleno ve 3. čtení
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovaná právní úprava se dotýká těchto oblastí:

  • konzistentní přístup k politice a správě rádiového spektra založený na jednotném trhu,
  • zajištění podmínek pro skutečně jednotný trh tím, že se odstraní roztříštěnost předpisů, provozovatelům sítí a poskytovatelům služeb se tak umožní úspory z rozsahu a spotřebitelům zajistí efektivní ochrana,
  • zajištění rovných podmínek pro účastníky trhu a jednotné uplatňování pravidel (posílení ochrany spotřebitele),
  • stimulace investic do vysokorychlostních sítí,
  • úloha nezávislých regulačních orgánů, spolupráce s Evropskou komisí,
  • pravidla všeobecných oprávnění, sběru dat a procedur pro jednotný trh,
  • přístup ke službám tísňové komunikace na evropské tísňové číslo 112 i národní tísňová čísla 150, 155, 158 včetně rovnocenného přístupu pro osoby se zdravotním postižením,
  • systém veřejné výstrahy.

Historie procesu

Vláda

16.12.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
31.01.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
09.11.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

16.11.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
09.03.2021Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
12.05.2021Proběhlo 2. čtenínávrhy
16.06.2021Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválen 

Návrh mění předpis(y)

127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
90/2016 Sb.Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
184/2006 Sb.Zákon o vyvlastnění
133/1985 Sb.Zákon o požární ochraně
385/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č...
320/2015 Sb.Zákon o hasičském záchranném sboru
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
194/2017 Sb.Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací ..
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání