Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška provádějící zákon o matrikách, jménu a příjmení

Předložení návrhu 16.12.2019
Poslední změna 10.01.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V souladu s novým zmocněním obsaženým v zákonu o matrikách jsou do vyhlášky doplňovány vzory souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, vzory prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte. Dále se ze vzorů tiskopisů vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství vypouští údaj o jménu, popř. jménech a příjmení, datu a místu narození a místu trvalého pobytu druhého snoubence, resp. druhé osoby, která chce vstoupit do registrovaného partnerství. Nově má být tak stanoven datový formát a struktura dat matričních událostí, matričních skutečností, změn a oprav vedených pomocí výpočetní techniky.

Historie procesu

Vláda

16.12.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
10.01.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení

Návrh mění předpis(y)

207/2001 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení