Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, a některé další zákony

Začátek procesu 10.12.2019
Poslední změna 30.09.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů je účinný sedm let a za celou tuto dobu nebyl komplexněji novelizován. Některá jeho ustanovení se ukazují jako nedostatečná nebo v praxi problematicky využitelná, což v určitých případech může vést ke ztížení plnění zákonných úkolů inspekce. Nová úprava se tak zaměřuje zejména na zpřesnění existující právní úpravy s ohledem na požadavky aplikační praxe, harmonizaci zákona o GIBS a zákona o policii,doplnění některých institutů, které existují v zákoně o policii a zakotvení nových institutů, které doposud v právní úpravě týkající se GIBS nejsou.

Historie procesu

Vláda

10.12.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
13.01.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, znění, připomínky
14.09.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

30.09.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh mění předpis(y)

361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
341/2011 Sb.Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)