Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, a některé další zákony

Začátek procesu 22.11.2019
Poslední změna 15.04.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Poslanecký návrh

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zákona dává předsedovi senátu pravomoc rozhodnout o tom, zda těhotná žena nebo matka dítěte do jednoho roku jeho věku, která byla odsouzena za zvlášť závažný zločin, bude mít z tohoto důvodu povolen odklad výkonu trestu nebo dojde k jeho přerušení – pokud tak nerozhodne, žena zůstane ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, případně bude povinna nastoupit jeho výkon.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

22.11.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

29.11.2019V připomínkovém řízení 
09.12.2019Ukončení sběru připomínek 
16.12.2019Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

29.01.2020Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Senát

24.02.2020Postoupeno Senátu 
18.03.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

03.04.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

15.04.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 165/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

165/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozd..

Návrh mění předpis(y)

141/1961 Sb.Trestní řád
293/1993 Sb.Zákon o výkonu vazby
257/2000 Sb.Zákon o Probační a mediační službě
169/1999 Sb.Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
40/2009 Sb.Trestní zákoník
555/1992 Sb.Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR