Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí

Předložení návrhu 06.12.2019
Poslední změna 02.01.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška stanovuje půdy nevhodné pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu z hlediska jejich fyzikálních nebo biologických vlastností a jejich erozního ohrožení; způsob hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy; přípustnou míru erozního ohrožení zemědělské půdy a opatření k jeho snížení.

Historie procesu

Vláda

06.12.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, připomínky, viz změna
02.01.2020Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu