Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a další související zákony

Začátek procesu 09.12.2019
Poslední změna 10.01.2020
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zavádí institut mistrovské zkoušky v ČR. V současné době neexistuje právní úprava, která by umožnila prokázat prohloubení odborné profesní kvalifikace pro absolventy středních škol. Mistrovská zkouška bude v ČR nejen oceněním řemeslníka za práci nejvyšší kvality, ale obnoví i funkci a prestiž mistrů řemesel. Absolventi počátečního vzdělávání si budou moci po pětileté praxi v oboru ověřit své odborné dovednosti a znalosti. Mistrovská zkouška ověří jejich kvalifikační úroveň a umožní další profesní rozvoj. Získají novou vyšší kvalifikační úroveň, která je deklarována na úrovni 5 EQF.

Historie procesu

Vláda

09.12.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
10.01.2020Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky

Návrh mění předpis(y)

301/1992 Sb.Zákon o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
455/1991 Sb.Živnostenský zákon