Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Předložení návrhu 18.11.2019
Poslední změna 05.03.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem novely nařízení vlády je odstranění možnosti zařazení do opatření porostního typu 8 – topolový, a to z důvodu zajištění souladu s novelizovanou vyhláškou č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, která nabyla účinnosti 1. ledna 2019. Dalším cílem je uzavření příjmu žádostí v opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů od roku 2021. Důvodem je konec programového období. 

Historie procesu

Vláda

18.11.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
09.12.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
02.03.2020Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

05.03.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 64/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

64/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámc..

Návrh mění předpis(y)

29/2016 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatick..
308/2004 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy ..
239/2007 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
53/2009 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
147/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesníh..
73/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
185/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změn..
44/2018 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezen..
43/2018 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo j..
147/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesníh..
53/2009 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření