Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí...

Začátek procesu 31.10.2019
Poslední změna 31.10.2019
Stav návrhu Zahájeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela vyhlášky reaguje na novelu vyhlášky o rozpočtové skladbě, kde se nově zakotvují položky 4251 a 6363 a v té souvislosti se upravuje název dvou stávajících položek 4137 a 5347. Novela vyhlášky proto zařazuje výše uvedené položky do vzoru výkazu FIN 2-12 M a přílohy č. 6. Úpravy dvou příloh jsou ryze technického charakteru a nemají dopad na věcnou stránku právního předpisu. 

Historie procesu

Vláda

31.10.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria

Návrh mění předpis(y)

5/2014 Sb.Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, ..