Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)

Začátek procesu 29.10.2019
Poslední změna 05.11.2019
Stav návrhu Zahájeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Zákon stanovuje definice zahrádkářské činnosti a zahrádkářské osady, dále zakotvuje zahrádkářské činnosti jako veřejně prospěšné, stanovuje minimální dobu přenechání pozemku do užívání a požívání. Zákon také upravuje smlouvy o pachtu nebo nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost a stanovuje působnost orgánů veřejné správy při podpoře zahrádkářské činnosti.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

29.10.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění

Vláda

05.11.2019V připomínkovém řízení 

Prázdný výstup